JAK TO U NÁS CHODÍ

JSME POMĚRNĚ MLADÉ DOJO

Aikido dojo AIKISPOT bylo vytvořeno jako jedna z částí multifunkčního prostoru, zaměřeného obecně na pohyb a cvičení s názvem IRČÍKOVO TĚLOCVIČNA. Hlavní myšlenka prostoru je postavena na individuálním přístupu trenérů, kterými jsem já a moje žena Irča a vzájemné podpoře a spolupráci, ať se jedná o osobní trénink (max. 2 lidi) nebo skupinovou lekci (max. 5 lidí).

Při tréninku se zprvu používají statické formy k osvojení základních pohybů a principů každé techniky, které později střídají formy rychlejší a dynamické. Široká škála technik Aikido pak zahrnuje různé páky, porazy, vyvedení z rovnováhy, případně znehybnění či odebrání zbraně. Rychlost cvičení je pak do značné míry ovlivněna cvičencem, který přijímá techniku (uke), vše je však na vzájemné dohodě. Nedílnou součástí tréninku je nácvik pádů, tak aby se při cvičení eliminovala možná zranění v maximální možné míře. Dojo je pro tento účel vybaveno tradičním tatami (žíněnkou) po celé ploše cvičení. 

Cvičení v dojo AIKISPOT se řídí jednoduchým pravidlem – Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Každý cvičenec disponuje vždy různými úrovněmi fyzické, mentální i duševní připravenosti. Všechny tyto složky je třeba respektovat, rozkrýt a vzít si z nich to nejlepší. Jakkoliv je v dojo zachovávána tradiční etiketa, není nikde psáno, že se na první pohled zkušenější student nemůže něco naučit od zdánlivě méně pokročilého. Dalším hnacím motivem pro založení dojo AIKISPOT je tedy, možná pro někoho překvapivě, i rozvoj mých osobních schopností, které bych jako řadový člen dojo jinak nezískal.

AIKISPOT je dojo rodinného typu s přátelskou atmosférou vzájemné podpory. Všichni účastníky tréninku chápu jako partnery na společné cestě, proto zde není místo pro vítězství a porážku. Odpovídá tomu i charakter a pojetí tréninku, kdy uke vytváří potřebnou situaci a techniku přijímá a tori reaguje odpovídajícím způsobem a provádí techniku až v okamžiku, kdy je třeba. Cílem všech je pak dosažení souladu (harmonie), zpočátku především fyzické, časem duševní a na nejvyšší úrovni také spirituální.

Svůj fyzický rozvoj můžete dále podpořit účastí na trénincích mimo tatami zaměřených na fyzičku, mobilitu, flexibilitu, koordinaci, které nabízí náš mlutifunkční prostor nebo fitcentra, ve kterých s Irčou působíme.

CHCETE ZAČÍT CVIČIT? UDĚLEJTE 1. KROK!

DOMLUVTE SI V KLIDU 1. TRÉNINK ZDARMA TELEFONICKY ČI E-MAILEM:

Pro přímý telefonát či SMS stiskněte zelené tlačítko. V mobilních zařízeních je stále k dispozici v levém dolním rohu displeje.

Pro psaní e-mailu, klikněte na červené tlačítko a měl by se otevřít váš e-mailový klient (Gmail, MS Outlook, Mozzila Thunderbird apod.)

 NEBO ROVNOU VYUŽIJTE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO ZASLÁNÍ ZPRÁVY:

TĚŠÍM SE NAVIDĚNOU V DOJO 🙂✌️🥋