DOJO AIKISPOT JE ČLENEM SLOVENSKÉ AIKIDO ASOCIÁCIE (SAA)

6. 3. 2022 v 18:31 bylo naše dojo přijato do Slovenské Aikido Asociácie. Pro studenty dojo to znamená především možnost skládat mezinárodně uznané zkoušky technické vyspělosti KYU i DAN. Dále možnost účastnit se stáží, seminářů a letních škol, vedených předními sensei ze Slovenské i České republiky. Děkujeme mnohokrát za vstřícný přístup, laskavé a trpělivé jednání a především podporu ze strany vedení, členů technické komise a valného shromáždění SAA. Těšíme se na spolupráci a setkávání na tatami.